سه‌شنبه 13 تیر‌ماه سال 1391 @ 12:42 ق.ظ

قسمت سیزدهم

گاوگولیا و سیصد سال خستگی !

روی سر گاو نوشت : داستان از این قرار بود که شخصی به نام مارک زاکربرگ با گاوگولیا مواجه می شود و گپشان گل می اندازد ، اگر قسمت قبل را نخوانده اید خب بخوانید ، خسته نمی شوید!

شاخ : این داستان مواجه ی هرباره ی یک گاو به نام گاوگولیا با آدم هاست که از سرزمین های دور برای تفریح به گاشکستان می آیند .

مارک : چرا شما همش به فکر خوردنی ؟

گاوگولیا : ما فکر نمی کنیم ، اینو هی تکرار نکن ! میان می گیرنم ! ئه !  یعنی شما به فکر خوردن نیستی ؟

مارک : ما ؟ خوردن که همه چیز نیست ، مام به وقتش می خوریم .

گاوگولیا : توی این چیزتون خوردنی هست ؟

مارک : تا شما منظورت از خوردنی چی باشه ؟

گاوگولیا : خب یه چیزی که به آدم لذت بده ، گاوکیف شه ، هی توش بچری و کسی نیاد هی بهت بگه :باید بری تو آغلت حیوون .

گاوگولیا بغض می کند و سرش را پایین می اندازد.

گاوگولیا : حیوون خودتی ، من گاوم !

مارک : میخوای برات یه اکانت بسازم بری توی فیسبوک ؟

گاوگولیا : اه خسته شدم .

مارک : از مزرعه ؟

گاوگولیا : نع ! حرفاتو که نفهمم خسته می شم !

مارک : چقد شماها تنبلین .

گاوگولیا : یعنی چی ؟

مارک : یعنی خیلی زود خسته می شین !

گاوگولیا : شما نمی شین ؟ مگه شما اهل شیراز نیستین ؟

مارک : شیراز ؟

گاوگولیا : پ نه پ بمبئی !

مارک : نه ، کجا هست ؟

گاوگولیا : پرفسور گاو شاخ دوگول می گه یه سرزمین خسته ایه ، اصن یه وضی !

مارک : امکان نداره تو عضو فیسبوک نباشی !!

گاوگولیا : بعله ؟

مارک : این حرفایی که تو داری می گی همش مال اونجاست !

گاوگولیا : چقد گاو !

مارک : چقد گاو ؟

گاوگولیا : یعنی اینکه اونجام پس گاوا هستن !

مارک : اما هیچ حیوونی عضو نیست !

گاوگولیا انگار بهش برخورده باشد.

گاوگولیا : ما گاویم !

مارک : خب ، هیچ گاوی عضو فیسبوک نیست .

گاوگولیا : امکان نداره وقتی می گین پ نه پ یا اصن یه وضی یعنی مث ما این ! چون ما سیصد ساله اینجوری داریم حرف می زنیم !

مارک : سیـــــصد سال ؟

گاوگولیا : بعله ، یه کم مطالعه کن شما !

مارک : چرا ؟

گاوگولیا : گاوها بوجود نیامده اند که به پرسش ها پاسخ دهند ، گاوها وظیفه اشان چیز دیگری ست ! اما ساختارشکنی می کنم بهت می گم .

مارک : بگو؟

گاوگولیا : چون خسته می شیم الکی توضیح بدیم جملاتمونو کوچیک می کنیم تا وقت تلف نشه بتونیم بچریم !

مارک : چه جالب !

گاوگولیا : اصلنم  جالب نیست ! طبیعتمونه .

مارک : منظورم اینکه چطور حرفای شما اومده توی ما آدما !

گاوگولیا : خب حتمن بینتون گاو هست !

مارک : گاو نه به اون معنا !

گاوگولیا :الکی معناگراش نکن ، به کدوم معنا ؟

مارک : یعنی اینکه بعضی آدمام می تونن گاو باشن !

گاوگولیا : تو هم که مث شلغمکار حرف می زنی ! گاو گاو است یک انسان نمی تواند مثل یک گاو باشد ، یا باید خود گاو باشد ، یا غلط می کند مثلش باشد !

مارک : اینم از خودت نبود ؟

گاوگولیا : نه خیر ! از تو کتاب پرفسور گاو شاخ دوگول کش رفتم !


ادامه دارد...

Rafael-de-Andrade-Brazil

زیر پای گاو نوشت : در گاشکستان غذای عمومی اعلام شد ، اسپانیا قهرمان شد متاسفانه !

 

22173