پنج‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1390 @ 01:31 ق.ظ

قسمت پنجم

http://s1.picofile.com/file/7236883652/%DA%AF%D8%A7.jpg

  • گاوبلابانو ، خواننده گروه گاوکوب و شیردوشخانه !
  • قصه به این جا رسید که گاوبلابانو دایه‌ی گاوگردنکلفتیای عظیم در سن سیصد و سی و چهل گاوگی [سالگی] تن به مرگ زودهنگاو داد‫.‬ او در طول عمر چند صد گاوه اش به هر گاوی که شیر خورانده بود برای خودش یک گاوی شده بود‫!‬ [ همان یک خری ! اختلاف خرها و گاوها دقیقن از همین جا شروع شده است]. حتا مدتی شیر او را لوله کشی کرده بودند تا همه ی گاوان بتوانند روزی یک قطره از شیر او بنوچند[روایت است که عده ای دو سه انشعاب اضافه با گارتی بازی برای خودشان گرفته اند تا شیر بیشتری بنوچند].او گاویس شیردوشخانه‌ی گاشکستان هم بود . گوساله‌ی اول او یعنی گاسکول توانسته بود بعد از صد و سی و شش سال دُم خود از پشت گاز بگیرد ، رکوردی که در کتاب گاوینس گاشکستان به ثبت رسیده است .گاوبلابانو مدتی خواننده ی گروه گاوکوب بود و یک ترانه هم برای گروه گاویان خواند ، برو و بیای بانو فقط این ها نیست ،او اولین پوزآرای تاریخ گاشکستان است پس از آن که رژگاوگونه را کشف و به گاوبانوها معرفی کرد آمار جفتیابی و جمعیت در این سرزمین گاوبرابر شد [خیلی یعنی !] . او ثروتمندترین گاوبانوی حال حاضر گاشکستان هم بود به همین خاطر گاوگردنکلفتیای عظیم برای رسیدن به ثروت او دچار بیماری غشگاوی شد که نهایت ناقلایایی ست! غشگاوی نوعی  بیماری گاوساخته است که صرفن جهت خودگاوشیرینی است ، گاو در این وضعیت پس از سه دقیقه مااااای ممتد چهار دقیقه ی گاوی غش می کند و پس از آن شش دقیقه اشکش را توی مشک میریزند و دو دقیقه هم مشک را تکان می دهند و می دهند بخورد.این روند بیست و چهار گاوساعت طول می کشد.از گاودرونی [ همان اندرونی ، محل اقامت گاوبانوها] خبر پیدا شدن گاوصیت نامه ی گاوبلابانو به گوش گاوگردنکلفتیا می رسد و ...
  • زیر پای گاو نوشت : عکس بالا متعلق به زمانی ست که گاوگرنکلفتیای عظیم فقط یک کارگر بی نوا بود ، گاونامه ای که این عکس را منتشر کرد گاوتیل شد.

22173