سه‌شنبه 13 دی‌ماه سال 1390 @ 01:12 ق.ظ

قسمت سوم

http://s1.picofile.com/file/7233714408/GAAV.jpg
  • گاو گولیا گلزمآر و شبکه مگاوی پوز‌بوک !
  • در دو قسمت قبل خواندید در گاشکستان گاوی وجود دارد بنام گاوگولیا ، گاوی که نقش اول قصه‌ی این سرزمین است ، او اخیرن پس از اینکه فهمید نقش اول است با مراجعه به اداره‌ی هویت و گاونامی ، نام خانوادگی خود را از گلگاوزبانی به گلزمآر تغییر داد ، گاوگولیا روشنفکرترین گاو تاریخ گاوهوارساله‌ی گاشکستان کبیر است [گاوهوارسال یعنی چند قرن ،عرض میکنم خدمتتان : بر اساس وزن حاکم وقت ، یک قرن تعیین میشود ،تعداد سالهای یک قرن نباید بیشتر از وزن حاکم باشد ،اگر بیشتر شد برگ های تاریخ را طی مراسمی از کتاب جر می دهند و  بصورت سلف سرویس از اهالی پذیرایی میشود] .گاوگولیا تنها گاو کتاب‌آشپزی‌ خوار دنیاست ، در زمستانهای سوزناک گاشکستان هنگامی که یونجه ای یافت نمیشود گاوها کارتون خواری می کنند ، گاوگردنکلفتیای عظیم دستور داده اهالی در یک حرکت اعتراضی به کتاب گیاه خواری صداق هدایت همه ی کارتونهای خالی این سرزمین را با محلولی بنام گلگاوزبان قاطی پاتی نمایند و روزی دو وعده قبل از خواب چریده کنند ! گاوگولیا موسس شبکه مگاوی [چیزی تو مایه های مجازی خودمان] پوزبوک است. حالا اینکه این پوزبوک چیست و چه می کند الان عرض می کنم  ، گاوها پس از بازگشت از چراگاه در ساعتی قرار میگذارند بصورت جفت جفت پوز به پوز هم بایستند و همدیگر را نگاه کنند و به صورت زیرپوستی سعی کنند با هم عشق‌ورزی کنند و از شاعر بزرگ و فقید گاشکستان "گاوا یونجیج" شعری بچرآیند یا نهایتش از این جک هایی که شهر گاوزین در آن هست چرا کنند [چرا کردن یعنی گفتن و چراییدن یعنی سرودن ، محض اطلاع] ، هرکدام از گاوها زودتر خندید باید برود فرندچر آن یکی[فرندچر یعنی دوستی برای با هم چریدن در مزارع زیبا و رمانتیک گاشکستان]  گاوگولیا برای پوزپوک امکانات دیگری هم گذاشته که برای آشنا شدن با آنها باید قسمت های بعدی را دنبال کنید.
  • زیرپای گاو نوشت :گاو عینکی که در عکس بالا میبینید ، گاواجون نام دارد ، ایشان پدر گاو گولیا بودند یعنی الان نیستند ، عمرشان را داده اند به شما حیوانی ! آنها هم که پشت مشغول کاغذخواری هستند اقوام و اینها هستند خیر سرشان.
  • عکس : گاوتلیه کاهو

22173