شنبه 10 دی‌ماه سال 1390 @ 10:21 ب.ظ

قسمت اول

Mordillo-Argentina/Nov.,28,2011

 • گاو در قاره‌ی آغولیا !
 • یکی بود یکی نبود .در قاره‌‌ ای خیلی خیلی دور بنام آغولیا کشوری معروف به گاشکستان کبیر وجود دارد ، سرزمینی یونجه‌خیز ،خجسته‌مغز و پرگاو ! اداره‌ی گاوشماری این کشور در آخرین راس‌شماری خود اعلام کرده : با این وضعیت گاو روی گاو بند نمی شود مگر آنکه گاوها را مدیریت کرده و آنها را به کشورهای بی‌گاو و انسان‌خیز صادر کنیم .این کشور حتا یک روز تعطیل هم ندارد و همه به سختی می چرند ، خیلی سخت ! این کشور منبع درآمدی ندارد و کلا علاقه ای هم ندارند داشته باشد .گاشکستان کبیر  جایی ست که گاوهایش شکم گنده‌ی پهن ، شاخ پیچ و پوزه دراز ! تعدادی از گاوهای این سرزمین هم شکمشان را میدهند تو ! طوری که لاغر مردنی نشان دهند و یونجه بیشتری گیرشان بیاید ، به این دسته از گاوها ناقلایا* می گویند که البته نهایت پدرسوختگی ست .در این کشور مردم هم زندگی می کنند البته !
  اما چون در آن جا گاوها صدایشان بلندتر است مردم صدای یکدیگر را نمی شنوند و مجبورند درگوشی حرف بزنند که  آن هم از اساس مهم نیست .
  خلاصه این که گاو گولیا* هر روز ساعتش را با ساعت کارمندان کوک می کند تا در مسیر رفتن به چراگاه ، جماعتِ در صف ایستاده و منتظر سرویس اداره را ببیند [ آنجا هم به محل کارشان می گویند اداره !
  ]
  البته سرویس ها اول گاوها را به محل چرا می برند و در ادامه کارمندان را. منتهی این که کارمندان باید آن قدر منتظر بمانند تا علف زیر پایشان سبز شود تا گاوها گرسنه نمانند و علفی باشد برای خوردن.
  اصولن در کشور گاشکستان علفِ زیر پای کارمندان باعث تولید شیر بیشتر می شود و حسابی کیفیت خجستگی مغز را بالا می برد و خوش یمن است.گاو کبیر داستان در همچین سرزمین عجیب الخلقه‌ای زندگی می کند

 • زیرپای گاو نوشت یک : عکس بالا خوده گاشکستان است ، این عکس را سامایا حزنایا گرفته است.

 •  زیرپای گاو نوشت دو :گاوگولیا : به گاو خنگ خر‌مغزنما می گویند . ناقلایا:یعنی گاو خیلی رند


22173